การบูรณะฟันหน้าที่แตกหักด้วยวีเนียร์ จะทำให้ความสวยงามของฟันกลับมาใกล้เคียงฟันธรรมชาติได้มากที่สุดและเป็นการรักษาที่มีการสูญเสียเนื้อฟันจากการเตรียมฟันก่อนบูรณะที่น้อยเมื่อเทียบกับการทำครอบฟัน

ฟันแตก
ภาพก่อน และหลังการรักษาฟันหน้าที่แตกหักด้วยวีเนียร์ 1ซี่

ความยากของการทำวีเนียร์เพียงซี่เดียวคือ การทำให้เหมือนฟันธรรมชาติข้างเคียงทั้งสีและรูปร่างฟัน

ถ้าสังเกตดีๆเคสนี้จะมีการกรอปรับแต่งรูปร่างฟันของซี่ข้างเคียงด้วย เพราะฟันของเราสองข้างจะต้องสมมาตรกัน การจะสร้างวีเนียร์ซี่นี้ให้สวยจะต้องดูเป็นองค์รวม ทำซี่ข้างให้มีรูปร่างที่ดีก่อน แล้วค่อยทำวีเนียร์ให้มีรูปร่างเหมือนกับฟันธรรมชาติที่ปรับแต่งให้สวยงามแล้ว

  • Type of restoration: Veneer
  • Material used : Emax LT
  • Cementation : Variolink N, Transparent

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสวีเนียร์จากคุณหมอฉาน ตะวันฉาน ดีอินทร์