โอเวอร์เลย์คืออะไร?

โอเวอร์เลย์ ให้อธิบายง่ายๆก็คือครอบฟันในเวอร์ชันที่กรอฟันน้อยกว่า ทำให้มีข้อดีมากกว่าการทำครอบคือสามารถเก็บเนื้อฟันไว้ได้มากกว่า

ขั้นตอนในการทำ ก็เหมือนกันการทำครอบฟันคือต้องมีการกรอแต่งฟันเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการทำชิ้นงาน พิมพ์ปาก และนัดมาใส่ชิ้นงานในครั้งถัดไป วัสดุที่ใช้ก็สามารถเลือกได้หลายวัสดุตามความเหมาะสมและตามคำแนะนำของทันตแพทย์ คล้ายกับการเลือกวัสดุทำครอบฟันเลยค่ะ

 

overlay preparation
(ภาพด้านซ้าย)ฟันผุใต้วัสดุอุดฟันเดิม (ภาพด้านขวา)ฟันที่ผ่านการรื้อวัสดุอุดเดิมและรอยผุออก จากน้นทำการกรอแต่งเพื่อทำโอเวอร์เลย์

ceramic overlay

ในเคสนี้ หมอเลือกทำโอเวอร์เลย์โดยใช้วัสดุเป็นเซรามิก Emax และยึดด้วยresin cement ยี่ห้อ panavia V5 เพื่อให้ได้ความสวยงามและความแข็งแรง

  • Type of restoration: Overlay
  • Material used : Emax LT
  • Cementation : Panavia V5

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสจากคุณหมอฉาน ตะวันฉาน ดีอินทร์