คนไข้มาด้วยอาการฟันหน้าบิ่นหัก ต้องการบูรณะซ่อมแซมให้เหมือนเดิม การใช้วัสดุอุดสีเหมือนฟัน สามารถช่วยบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างและสีใกล้เคียงเดิมได้

 

Direct composite filling

  • Type of restoration: Filling
  • Material used : Composite Z350

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสจากคุณหมอฉาน ตะวันฉาน ดีอินทร์