คนไข้มาพบทันตแพทย์เนื่องจากมีฟันผุขนาดใหญ่ ไม่มีอาการ เคสนี้คุณหมอทำการตรวจประเมินเพิ่มเติมแล้วพบว่ายังสามารถให้การบูรณะได้โดยไม่ต้องรักษารากฟัน ทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมคือ ครอบฟันหรือออนเลย์ แต่หากคนไข้มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ก็สามารถเลือกอุดฟันไปก่อนได้แต่คนไข้ต้องระมัดระวังการใช้งาน เนื่องจากวัสดุอุดฟันขนาดใหญ่จะให้การยึดอยู่กับเนื้อฟันได้น้อย ทำให้วัสดุอุดมีโอกาสหลุดแตกได้


filling posterior tooth
ภาพก่อนและหลังการอุดฟัน

ในอนาคตเมื่อคนไข้พร้อม ค่อยกลับมาทำครอบฟันหรือออนเลย์ในภายหลังได้ เนื่องจากครอบฟันหรือออนเลย์มีความแข็งแรง ต้านทานการแตกหักและการหลุดของชิ้นบูรณะได้ดีกว่าวัสดุอุด อีกทั้งยังให้ความสวยงามของรูปร่างและสีที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าอีกด้วย

สามารถดูตัวอย่างเคสครอบฟันและออนเลย์ได้ในตัวอย่างเคสด้านล่างและเคสอื่นๆในหัวข้อครอบฟันและออนเลย์นะคะ

https://drdeein.com/case2/ ‎

https://drdeein.com/case10/ ‎

  • Type of restoration: Filling
  • Material used : Composite Z350

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสจากคุณหมอฉาน ตะวันฉาน ดีอินทร์