ฟันหลังที่ผ่านการรักษารากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรได้รับการบูรณะด้วยครอบฟันหรือโอเวอร์เลย์ ในเคสนี้มีเนื้อฟันหลังรักษารากเหลืออยู่มากเพียงพอ ทันตแพทย์จึงเลือกบูรณะฟันด้วยโอเวอร์เลย์ (Overlay)

 

root canal treated toth
ภาพฟันกรามที่ผ่านการรักษารากฟันเสร็จแล้ว วางแผนบูรณะด้วยโอเวอร์เลย์ (Overlay)

ขั้นตอนการทำโอเวอร์เลย์ ในขั้นตอนแรกทันตแพทย์จะใส่แผ่นยางกั้นน้ำลาย(แผ่นยางสีเขียวในภาพด้านล่าง) ทำการกรอแต่งฟันและวัสดุอุดชั่วคราวออกเพื่อให้เป็นที่อยู่ของวัสดุบูรณะโอเวอร์เลย์ จากนั้นจึงทำการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน ส่งแลปสร้างชิ้นงานโอเวอร์เลย์เฉพาะบุคคลให้พอดีกับฟันที่กรอแต่งไว้

overlay preparation
ภาพฟันที่ผ่านการกรอแต่งเพื่อทำโอเวอร์เลย์

เมื่อได้ชิ้นงานโอเวอร์เลย์จากแลปมาแล้ว ก็ทำการลองชิ้นงานโอเวอร์เลย์ เช็คให้มีความพอดีกับฟันที่กรอแต่งไว้ การสบฟันกลมกลืนไปกับฟันซี่อื่นๆในปาก เทียบสีให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเดิมของคนไข้ให้มากที่สุด เมื่อลองชิ้นงานจนเป็นที่พอใจแก่หมอและคนไข้แล้ว ก็ถึงเวลายึดโอเวอร์เลย์ให้ติดกับฟันด้วยกาวทางทันตกรรม (Resin cement) ขัดแต่งให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

Overlay restoration

  • Type of restoration: Overlay
  • Material used : Emax LT
  • Cementation : Resin cement (Panavia V5)

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสจากคุณหมอฉาน ตะวันฉาน ดีอินทร์