คนไข้มาพบทันตแพทย์เนื่องจากมีฟันผุขนาดใหญ่ ไม่มีอาการ เคสนี้คุณหมอทำการตรวจประเมินเพิ่มเติมแล้วพบว่ายังสามารถให้การบูรณะได้โดยไม่ต้องรักษารากฟัน ทันตแพทย์ทำการประเมินเนื้อฟันที่เหลืออยู่และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับเคสนี้คือ โอเวอร์เลย์ (Overlay)

 

Dental overlay preparation
(ภาพด้านซ้ายบน) ฟันผุขนาดใหญ่ (ภาพด้านขวา) ฟันที่ผ่านการกรอแต่งเพื่อทำโอเวอร์เลย์

เมื่อได้ชิ้นงานโอเวอร์เลย์จากแลปมาแล้ว ก็ทำการลองชิ้นงานโอเวอร์เลย์ เช็คให้มีความพอดีกับฟันที่กรอแต่งไว้ การสบฟันกลมกลืนไปกับฟันซี่อื่นๆในปาก เทียบสีให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเดิมของคนไข้ให้มากที่สุด เมื่อลองชิ้นงานจนเป็นที่พอใจแก่หมอและคนไข้แล้ว ก็ถึงเวลายึดโอเวอร์เลย์ให้ติดกับฟันด้วยกาวทางทันตกรรม (Resin cement) ขัดแต่งให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

Dental overlay
ภาพหลังยึดโอเวอร์เลย์ที่ใช้ในการบูรณะฟันที่ผุขนาดใหญ่

 

  • Type of restoration: Overlay
  • Material used : Emax LT
  • Cementation : Resin cement (Panavia V5)

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสจากคุณหมอฉาน ตะวันฉาน ดีอินทร์