ฟันผุเพียงเล็กน้อย สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันได้ วัสดุที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ วัสดุอุดสีเหมือนฟันหรือเรียกว่า คอมโพสิต(Composite) ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุสีเหมือนฟันจนมีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะใช้บูรณะในฟันหลังได้ ทำให้ได้ทั้งความสวยงามและความแข็งแรง สามารถอุดให้คล้ายฟันธรรมชาติเดิมได้

 

posterior filling
ภาพก่อนและหลังอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • Type of restoration: Filling
  • Material used : Composite Z350

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสจากคุณหมอฉาน ตะวันฉาน ดีอินทร์