ครอบเซอร์โคเนียเป็นหนึ่งในครอบฟันเซรามิกชนิดหนึ่ง คุณสมบัติที่โดดเด่นของวัสดุชนิดนี้คือ ความแข็งแรงที่สูง ไม่เปราะแตกหักง่าย เหมาะกับการเลือกใช้ในฟันหลังที่ต้องรับแรงบดเคี้ยวและยังได้ความสวยงาม สวยเนียนคล้ายฟันธรรมชาติจนแทบแยกไม่ออก

ครอบฟัน
ภาพฟันที่ถูกกรอเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับใส่ครอบฟัน
ตัววัสดุเซอร์โคเนียที่ใช้ทำครอบจะถูกเลือกตามสีฟันธรรมชาติของคนไข้ ครอบเซอร์โคเนียส่วนใหญ่ทันตแพทย์มักจะเลือกใช้เป็นวัสดุสีเหมือนฟันแบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้งซี่ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการบิ่นแตกของครอบฟันจากการใช้งานได้
Zirconia crown
ครอบฟันเซอร์โคเนีย
ครอบเซอร์โคเนียเป็นครอบฟันที่ปราศจากส่วนของโลหะ(Metal free) เมื่อไม่มีโลหะจึงทำให้ครอบฟันดูเป็นธรรมชาติได้มากกว่า ลดโอกาสการเห็นขอบโลหะจากเหงือกร่น ลดปัญหาขอบเหงือกเปลี่ยนเป็นสีคล้ำจากขอบครอบที่เป็นโลหะและสามารถนำมาใช้ในคนไข้ที่แพ้โลหะบางชนิดได้ 
  • Type of restoration: Crown
  • Material used : Zirconia Multilayer
  • Cementation : MDP primer+U200
รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เคสครอบฟันเซอร์โคเนียจากคุณหมอโม่ ทพญ.ยศมน วารีสุรหาญ