การใส่ฟันปลอม คุณหมอจะทำการตรวจและออกแบบฟันปลอมที่เหมาะสมให้เข้ากับคนไข้แต่ละบุคคล การออกแบบฟันปลอมและขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสมจะส่งผลให้ฟันปลอมที่ได้ ยึดเกาะกับฟันได้แน่น ไม่กดเหงือกมากจนคนไข้รู้สึกเจ็บ การถ่ายทอดแรงลงสู่ฟันและสันเหงือกอย่างเหมาะสม จะทำให้ฟันธรรมชาติและเหงือกไม่รับแรงที่มากเกินไปจนเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต และต้องคำนึงถึงความสวยงาม เป็นธรรมชาติ จากสีฟันและการออกแบบตะขอฟันปลอมไม่ให้คนรู้ว่า ใส่ฟันปลอมอยู่


rpd

rpd
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ที่มีความแนบสนิทและกลมกลืนไปกับฟันธรรมชาติของคนไข้