ฟันปลอมถอดได้ที่ฟันหาย ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของขากรรไกรทั้งด้าน จะส่งผลให้ด้านที่ฟันหาย ไม่มีฟันไว้เกาะตะขอฟันปลอม

การออกแบบฟันปลอมจะต้องออกแบบด้วยความระมัดระวังและต้องอาศัยเทคนิคการพิมพ์ปากเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม เพื่อให้ได้การขยายของฐานฟันปลอมออกไปให้ได้มากที่สุดโดยไม่กีดขวางการทำงานของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเหงือกโดยรอบและมีการกดของแรงเมื่อเคี้ยวอย่างเหมาะสม จึงจะทำให้ฟันปลอมมีความแน่น ใส่ใช้งานได้อย่างสบาย ไม่เจ็บและไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อเหงือกด้านใต้อีกด้วย

 

rpd