ฟันหน้าซี่ข้าง (Lateral incisor) เป็นตำแหน่งที่รับแรงไม่มาก ในบางกรณีสามารถเลือกใช้เป็นสะพานฟันแบบที่กรอฟันด้านในเพียงเล็กน้อย และเป็นสะพานฟันที่ยื่นไปเกาะบนผิวฟันซี่ข้างเคียง ยึดด้วยกาวทางทันตกรรม เรียกชิ้นงานในลักษณะนี้ว่า Cantilever Bridge

ข้อดีคือ การกรอฟันที่น้อยมาก เหมือนแทบไม่กรอ ซึ่งแตกต่างจากสะพานฟันแบบเก่าที่ต้องกรอฟันโดยรอบออกไปในปริมาณมาก จนอาจส่งผลต่อฟันซี่นั้นๆให้มีอาการเสียวหรือมีปัญหาตามมาในอนาคตได้ การสูญเสียเนื้อฟันที่น้อย ก็จะลดโอกาสเสียวฟันหลังกรอแต่งฟัน เป็นการใส่ฟันทดแทนแบบติดแน่นที่ได้ความสวยงามในระดับที่ยอมรับได้ ไม่มีตะขอให้กวนใจและเป็นการใส่ฟันทดแทนชนิดติดแน่น ไม่ต้องถอดฟันปลอมด้วยค่ะ

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจใส่ฟันรูปแบบนี้คือ การเป็นสะพานฟัน จะไม่สามารถใส่ไหมขัดฟันลงไปตรงๆระหว่างซี่ฟันปลอมกับฟันที่ยึดติดอยู่ได้ ต้องสอดไหมขัดฟันอ้อมลงไปทำความสะอาดด้านใต้สะพานฟัน  อายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี ขึ้นกับลักษณะการใช้งานและการดูแลทำความสะอาดรอบสะพานฟัน (ห้ามใช้ฟันหน้า กัดหรือแทะอาหาร มีโอกาสทำให้สะพานฟันหลุดหรือแตกหักบริเวณข้อต่อได้) หากมีระดับของเหงือกที่ร่นเพิ่มลงไป อาจส่งผลต่อความสวยงามของสะพานฟันได้

 

cantilever bridge