ฟันที่แตกหรือมีรูผุขนาดใหญ่ มักได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์ให้ทำครอบฟันเพื่อให้ฟันกลับมาแข็งแรง ใช้งานได้เหมือนเดิม แต่ในกรณีที่คนไข้ยังไม่พร้อมทำครอบฟันเนื่องจากหลายๆสาเหตุ (สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบคือ ยังไม่พร้อมด้านค่าใช้จ่าย) คุณหมออาจจะพิจารณาอุดฟันให้ก่อน เพื่อเป็นตัวชั่วคราวไว้ก่อนมาทำการบูรณะด้วยครอบในภายหลัง

การอุดฟันที่มีขนาดใหญ่ คุณหมอจะต้องแจ้งคนไข้เสมอว่า ฟันหรือวัสดุอุดจะมีโอกาสแตกได้ง่ายเนื่องจากไม่มีส่วนของเนื้อฟันหลงเหลือให้วัสดุอุดยึดเกาะแล้ว ดังนั้นจึงต้องกำชับไม่ให้คนไข้กัดหรือแทะของแข็งๆโดยเด็ดขาด และควรได้รับการบูรณะในภายหลังต่อด้วยครอบฟันเพื่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน


composite filling