วัสดุอุดฟันชนิดที่เป็นโลหะหรืออะมัลกัม เป็นวัสดุที่เคยได้รับความนิยมในสมัยก่อนเพื่อใช้ในการอุดทดแทนฟันธรรมชาติที่ผุหรือแตกไป แต่ด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาของตัววัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือนฟันที่มีความแข็งแรงมากขึ้น มากเพียงพอที่จะสามารถรองรับแรงบดเคี้ยวในฟันหลัง อีกทั้งยังให้ความสวยงาม มีสีให้เลือกเหมือนฟันธรรมชาติ จึงทำให้ในปัจจุบัน การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันหรือเรียกวัสดุชนิดนี้ว่า คอมโพสิต ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการอุดฟันแทนชนิดที่เป็นโลหะหรืออะมัลกัม


posterior composite filling