การอุดฟันหน้าด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน มีความท้าทายและซับซ้อนมากกว่าการอุดฟันในตำแหน่งอื่นๆ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ต้องการความสวยงาม เป็นธรรมชาติ ต้องอุดไม่ให้เห็นขอบรอยต่อ เรียบเนียบ มันเงาแบบผิวฟันธรรมชาติ

การอุดฟันหน้าจึงต้องอาศัยประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะของทันตแพทย์แต่ละท่าน ในการเลือกสีและชนิดของวัสดุอุดที่เหมาะสมกับแต่ละเคส


composite filling