รู้ไหมว่า ฟันผุไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นรู ฟันที่ดูเหมือนปกติ แต่ข้างในแล้ว ผุเป็นโพรงใหญ่!

ฟันผุที่ซ่อนอยู่ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือเรียกว่า Hidden caries มองเผินๆอาจจะดูเหมือนปกติ แต่หากดูจากฟิล์มเอกซเรย์แล้วจะพบว่า ขนาดรอยผุลึกและได้กินเนื้อฟันเข้าไปมากแล้ว หากปล่อยไว้มีโอกาสปวดและต้องถอนได้

ภาพเอ็กซเรย์ในช่องปาก bitewing พบรอยดำข้างในฟัน บริเวณด้านประชิดฟันหลังบนทั้ง 3 ซี่

เมื่อคุณหมอทำการเอ็กซเรย์ฟันให้คนไข้ ก็พบว่า มีฟันผุขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ข้างใต้  เมื่อทำการรื้อฟันผุออก ก็พบว่าฟันผุกินเนื้อฟันเข้าไปลึก ขนาดใหญ่ดังภาพ ซึ่งรอยผุที่ผุต่อๆกันในลักษณะนี้แนะนำให้อุดพร้อมกันในครั้งเดียว ไม่ควรแบ่งทำหลายรอบ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เนื้อฟันหรือกรอฟันออกไปน้อยกว่าแบ่งทำหลายครั้งนั่นเอง

ภาพก่อนและหลังอุดฟันที่ผุด้านประชิดฟัน จำนวน 3 ซี่

การอุดฟันหลังด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน แม้จะไม่ได้เป็นบริเวณที่ต้องการความสวยงามหรือเป็นบริเวณที่มองเห็นได้แบบฟันหน้า แต่การบูรณะหรืออุดฟันที่ลอกเลียนรูปร่าง ลักษณะของฟันธรรมชาติให้มีหลุม ร่อง ปุ่มฟัน จะช่วยให้คนไข้สามารถบอกเคี้ยวอาหารได้มีประสิทธิภาพ ได้รูปร่างของฟันที่ถูกต้อง เศษอาหารไม่ติดตามซอกฟัน ส่งผลให้คนไข้สามารถดูแลทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ลดโอกาสการผุต่อ ยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุดฟัน

อาการที่บ่งบอกว่าอาจมีรอยผุซ่อนอยู่

ฟันผุ มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี คุณหมอเลยอยากให้ทุกคนมาตรวจฟันและเอ็กซเรย์เช็คด้านข้างฟันหรือเรีกยว่า เอ็กซเรย์ bitewing เพื่อเช็คทั้งฟันผุและหินปูน หรือแม้กระทั่งความผิดปกติอื่นๆในช่องปากที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็น มาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากตรวจพบรอยผุได้อย่างรวดเร็ว ขนาดรอยผุก็จะไม่ใหญ่ แต่ถ้ามาเจอช้าไป จากอุดได้อาจจะต้องกลายเป็นถอนฟันแทนเสียแล้ว

 

ขอบคุณภาพผลงานสวยๆจากคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์