คนไข้มาด้วยอาการฟันสึกบริเวณด้านบดเคี้ยว ร่วมกับมีอาการเสียวฟัน จากการตรวจในช่องปาก พบว่าฟันกรามด้านหลัง สึกเยอะจนไม่มีที่บูรณะและไม่สามารถบูรณะโดยการอุดฟันได้

คุณหมอจึงวางแผน ทำการใส่ครอบฟันบริเวณฟันหลังล่างจำนวน 3 ซี่ พร้อมกัน ร่วมกับการรักษารากฟันในบางซี่ที่ฟันสึกมากจนทะลุุโพรงประสาทฟัน

multiple crown
ภาพก่อนและหลังการรักษาฟันที่สึก ด้วยครอบฟันหลัง จำนวน 3 ซี่

ภายหลังการรักษา คนไข้พึงพอใจกับครอบฟันใหม่ ที่สามารถใช้งาน ใช้เคี้ยวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากฟันเดิมที่สึก เรียบ แบน ทำให้ไม่มีปุ่มและร่องฟันในการช่วยบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดได้ อีกทั้งครอบฟันที่ใส่ ได้รับการออกแบบและสร้างมาได้พอดีกับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่และสอดคล้องไปกับการสบฟันเดิม ซึ่งการทำครอบฟันหลายซี่พร้อมๆกันนั้น ต้องอาศัยความชำนาญของทันตแพทย์และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละเคส ต้องสามารถบูรณะคืนการสบฟันที่ดีให้แก่คนไข้ ได้ความสวยงามที่เป็นธรรมชาติ ความแนบและพอดีของครอบฟัน รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการทำครอบฟันเดี่ยว เพื่อให้ได้มาซึ่งครอบฟันที่สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

ขอบคุณภาพประกอบการรักษาจากคุณหมอโม่ ทพญ.ยศมน วารีสุรหาญ