ฟันหน้าที่ผุใหญ่ เป็นรู สามารถบูรณะให้กลับมาสวยเหมือนเดิมได้ด้วยการอุดฟัน

anterior tooth filling
ภาพก่อนการรักษา คนไข้มีฟันคู่หน้าผุเป็นรู

จากการตรวจประเมิน พบว่าฟันที่ผุยังลุกลามไปไม่ลึกถึงโพรงประสาทฟันชั้นใน ร่วมกับคนไข้ยังไม่เคยมีอาการปวดฟันซี่นี้มาก่อน คุณหมอจึงเลือกบูรณะฟันให้กลับมาเป็นแบบเดิมด้วยการอุดฟัน ข้อดีของการอุดฟันคือ ใช้เวลารักษาไม่นาน บูรณะฟันให้เสร็จได้ในครั้งเดียว ไ้ด้ความสวยงามในระดับที่ยอมรับได้ แต่ข้อจำกัดคือ หากรอยผุหรือวัสดุที่อุดมีขนาดใหญ่มาก จะมีโอกาสบิ่น แตก หลุดได้ง่าย และเมื่อใช้งานไปนานๆ ที่บริเวณขอบของวัสดุอุดจะเริ่มเปลี่ยนสีจากคุณสมบัติของตัววัสดุที่สามารถดูดสีจากอาหารที่ทานเข้าไปได้ ทำให้ตัววัสดุอุดเปลี่ยนสีไปตามอาหารที่คนไข้รับประทาน โดยการเปลี่ยนสีที่เห็นได้ชัดมักจะเริ่มที่บริเวณขอบ หรือที่รอยต่อของวัสดุกับฟัน อีกทั้งความมันเงา ความเรียบเนียนของวัสดุจะค่อยๆลดลงตามอายุการใช้งาน (โดยเฉลี่ย อายุการใช้งานจะไม่เกิน 5 ปี)

anterior tooth filling
ภาพหลังอุดฟันคู่หน้าที่ผุด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน (Composite filling)

 

ใครมีฟันผุ ฟันดำ ยิ้มไม่มั่นใจ อย่ารอช้า! รีบเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล  ทางเลือกการรักษาในคนไข้แต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับขนาดรอยผุ ตำแหน่ง ความลึก และปัจจัยอื่นๆที่ต้องให้คุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไป

composite filling

ขอขอบคุณภาพการรักษาจากคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์