สำหรับใครที่่ฟันหน้าหาย ถูกถอนไปแล้วและต้องการใส่ฟัน ทางเลือกที่ง่าย ราคาไม่แพงและรวดเร็วที่สุดคือ การใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติกหรือฐานอะคริลิก

ถ้าฟันที่หายไป มีเพียง 1-2 ซี่ ฟันปลอมอาจไม่ต้องใส่ตะขอ ก็สามารถคงอยู่ในปากได้ ทำให้ได้ความสวยงามจากการไม่มีตะขอฟันปลอม

removable denture
ภาพก่อนและหลังใส่ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ใส่ฟันบริเวณฟันหน้าจำนวน1ซี่

ฟันปลอมในรูปแบบนี้ ทำได้ง่าย เพียง 2 ครั้งก็สามารถได้ฟันกลับมายิ้มอีกครั้ง โดยขั้นตอนแรกคือ คุณหมอจะตรวจประเมินในช่องปากก่อน ว่าฟันที่หายไปสามารถใส่ฟันได้โดยการใส่ฟันปลอมได้หรือไม่ พื้นที่ช่องว่างเหมาะสมเพียงพอต่อการใส่ฟันหรือไม่ รูปแบบการเรียงตัวของฟันที่จะใส่ ควรเรียงตัวและวางอยู่ในตำแหน่งไหน อีกทั้งต้องตรวจสอบฟันข้างเคียงรวมถึงฟันคู่สบตรงกันข้ามด้วย การตรวจและการวางแผนที่ดี จะทำให้ชิ้นงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าสามารถใส่ฟันได้ ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากเพื่อถ่ายทอดลักษณะในช่องปากไปสู่รอยพิมพ์ เลือกสีซี่ฟันปลอมที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของคนไข้ และทำการเทแบบเพื่อจำลองรูปร่างฟันและสันเหงือก เรียงซี่ฟันปลอมและสร้างฟันปลอมฐานอะคริลิกที่แนบและเข้ากับฟันและเหงือกของคนไข้คนนั้นๆขึ้นมา

จากนั้นจึงนัดคนไข้มาใส่ฟันปลอมในครั้งที่สอง คุณหมอจะทำการเช็คซี่ฟันปลอมว่าตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่ อาจมีการปรับแต่งซี่ฟันหรือฐานฟันปลอมให้แนบและพอดีกับฟันให้มากที่สุดโดยไม่ให้ฟันปลอมกดเนื้อเยื่อเหงือกที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เจ็บและใช้งานฟันปลอมไม่ได้ ตรวจสอบแนวการถอดใส่ฟันปลอมและสอนคนไข้้ใช้งานฟันปลอม รวมถึงวิธีดูแลทำความสะอาดฟันปลอม

 

ขอบคุณภาพการรักษาจากคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์