ฟันห่าง ฟันเคลื่อนหลังจัดฟันแล้วไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์

คนไข้ไม่อยากจัดฟันใหม่ ซ้ำรอบสอง

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการปิดช่องว่างฟันห่างคือการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

diastema closure

ข้อดีของการแก้ไขฟันห่างด้วยการอุดฟันคือ ง่าย รวดเร็ว ทำเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง แต่ข้อด้อยของวิธีนี้คือ รูปร่างฟันจะกว้างมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการขยายขนาดฟันออกมาปิดช่องว่าง การอุดอาจเลือกอุดจากฟัน 1 ซี่ได้หากช่องมีขนาดเล็กและฟันสองซี่มีขนาดไม่เท่ากันอยู่แล้วตั้งแต่แรก แต่ถ้าช่องว่างมีขนาดใหญ่อาจต้องใช้การอุดฟันจาก 2 ซี่ออกมาให้ชิดกันตรงกลาง เฉลี่ยพื้นที่ให้ฟันทั้งสองซี่มีขนาดเท่าๆกันเพื่อความเป็นธรรมชาติ

ขอบคุณภาพการรักษาจากคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์