รากฟัน ก็เกิดฟันผุได้นะ!

ฟันที่ซ้อนเกหรือฟันล้ม มักเป็นบริเวณที่เข้าไปทำความสะอาดได้ยากและทำให้เกิดรอยผุได้ง่าย

หากเกิดรอยผุขึ้นที่รากฟันและผุลงไปลึกถึงใต้เหงือก การกรออุดฟันเฉยๆจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากเครื่องมืออุดฟันและหัวกรอจะเข้าไปทำงานใต้เหงือกไม่ได้ ฟันผุที่มีอาจจะรื้อออกได้ไม่หมด

ดังนั้น วิธีการรักษาในกรณีผุลึกลงใต้เหงือกคือ ต้องมีการตัดเหงือกเพิ่มเติม ก่อนการบูรณะด้วยการอุดฟัน

electrosurgery gingivectomy

การตัดเหงือก หากตัดด้วยใบมีดธรรมดาจะทำให้เกิดเลือดออกและไม่สามารถอุดฟันต่อได้ เนื่องจากวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือนฟันนั้น ไม่สามารถโดนความชื้นจากเลือดได้ หากใช้การตัดเหงือกแบบธรรมดาโดยใช้ใบมีด อาจต้องตัดเหงือกก่อนแล้วรอให้เหงือกหายดี ไม่มีเลือด แล้วจึงนัดมาอุดฟันอีกครั้ง

ในปัจจุบัน มีเครื่องตัดเหงือกแบบไร้ใบมีด ใช้ความร้อนในการตัดเหงือก ทำให้ไม่มีเลือกออกหลังจากตัดเหงือก สามารถอุดฟันด้วยวัสดุสีหมือนฟันต่อได้ทันที

นอกจากนั้น แผลจากการตัดเหงือกด้วยเครื่องตัดเหงือกจะมีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากสามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการตัดได้อย่างแม่นยำ แผลเล็ก ลดโอกาสปวดหลังทำ

 

ขอบคุณภาพการรักษาจากคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์