ฟันหน้าล่างคร่อมบน เป็นความผิดปกตของการเรียงตัวของฟันโดยเฉพาะฟันหน้า

ฟันหน้าปกติแล้ว ฟันหน้าบนจะคร่อมฟันหน้าล่าง หมายถึงฟันหน้าบนจะอยู่หน้าต่อฟันหน้าล่าง

แต่ในกรณีที่คนไข้มีภาวะสบคร่อม คือฟันล่างคร่อมอยู่หน้าต่อฟันบน ส่งผลต่อความสวยงามและการบดเคี้ยว

ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากฟันอย่างเดียวหรือผิดปกติจากทั้งฟันรวมถึงขากรรไกรเลยก็ได้

anterior rossbite correction

การแก้ไขภาวะสบคร่อม สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน

หากมีการวางแผนการจัดฟันที่ถูกต้องและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม จะสามารถแก้ไขภาวะสบคร่อมนี้ให้หายได้โดยใช้เวลาไม่นาน

ในเคสตัวอย่างนี้ ใช้เวลาเพียงแค่ 1 เดือน(หลังจากติดเครื่องมือบนล่าง) ก็สามารถแก้ไขการสบฟัน ให้ฟันหน้าบนล่างอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้

 

ขอบคุณภาพการรักษาจากคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์