ฟันคุด คือ อะไร?

เมื่อไรจึงจะเรียกว่าเป็นฟันคุด?

ฟันคุดมีกี่ซี่?

 

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงฟันกรามซี่ที่3 (ซี่ในสุด) อาจพบได้ในรูปแบบที่ฟันคุดขึ้นมาเพียงบางส่วน หรือไม่โผล่ขึ้นมาในช่องปากเลย

ฟันคุดพบได้ทั้งฟันคุดล่างและฟันคุดบน ซึ่งจะพบฟันคุดล่างได้บ่อยกว่า

tooth impaction
ภาพเอ็กซเรย์ก่อนและหลังผ่าฟันคุดบน รักษาโดยคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์

ฟันคุดบน โดยส่วนใหญ่จะสามารถขึ้นมาในช่องปากได้เอง แต่บางกรณีที่ไม่สามารถขึ้นเองได้ก็จำเป็นต้องผ่าเอาฟันคุดบนออก ซึ่งฟันคุดบนที่ต้องผ่าจะทำได้ยากกว่าฟันคุดล่าง เนื่องจากพื้นที่การทำงานที่แคบกว่าและเข้าทำงานได้ยากกว่า จึงต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญมากกว่าฟันคุดล่างทั่วไป