เคสนี้มาพบทันตแพทย์เนื่องจากครอบฟันหน้าเดิมบิ่นแตกไปบางส่วน ครอบฟันเดิมเป็นครอบฟันสีเหมือนฟันที่มีโลหะเป็นแกนอยู่ข้างใน ลักษณะการแตกที่ใหญ่ทำให้เห็นโลหะที่อยู่ภายใน

 

ครอบฟันแตก
คนไข้มาด้วยอาการครอบฟันหน้าแตก

จากการตรวจในช่องปากฟันหน้าตัดทั้ง 4 ซี่ถูกทำเป็นครอบฟันทั้งหมดแล้วและทำจากวัสดุชนิดเดียวกันคือแบบที่มีแกนโลหะข้างใน สีเหมือนฟันพอกอยู่ด้านนอก

ครอบฟันหน้าแตก
ครอบฟันหน้าทั้งหมด 4 ซี่ โดยบิ่นแตกที่ครอบฟันคู่หน้า

เคสนี้หมอวางแผนการรักษาร่วมกันกับคนไข้ว่าจะเปลี่ยนครอบฟันหน้าใหม่ทั้ง 4 ซี่จากแบบที่มีโลหะข้างในเป็นครอบฟันเซรามิกล้วนเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติและความแข็งแรง ลดโอกาสบิ่นแตกของครอบฟันเนื่องจากครอบเซรามิกล้วนที่หมอเลือกใช้จะเป็นเซรามิกที่แข็งแรงกว่าเซรามิกเดิมที่พอกบนครอบของคนไข้และเป็นเซรามิกชิ้นเดียวทั้งซี่ที่ไม่มีการพอกเพิ่มเติม ทำให้วัสดุมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่สามารถบิ่นแตกแยกออกจากกันได้แบบครอบเดิม

Emax crown
ครอบฟันที่ทำจาก Emax จะได้ความใสลอกเลียนแบบฟันธรรมชาติได้ดี

 

เปลี่ยนครอบฟันเป็นครอบฟันเซรามิกล้วน
ก่อนและหลังการรักษาด้วยครอบฟันใหม่ 4 ซี่หน้า ซึ่งเป็นครอบที่ทำจากเซรามิกล้วน

หลังทำครอบใหม่ไป คนไข้ใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหา แถมยิ้มกว้างขึ้นอีกด้วย ^^

หลังใส่ครอบเซรามิกล้วน
หลังรักษาด้วยการเปลี่ยนครอบฟันเป็นครอบเซรามิกล้วน
  • Type of restoration: Crown
  • Material used : Emax HT
  • Cementation : Variolink N, Transparent

รูปภาพทั้งหมดได้รับการยินยอมเผยแพร่จากคนไข้เรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เคสโดยคุณหมอฉาน ทพ.ตะวันฉาน ดีอินทร์