ฟันปลอม

complete denture

ฟันปลอมนอกจากจะใช้เพื่อเคี้ยวอาหารแล้ว ความสวยงามและควา […]

สำหรับใครที่่ฟันหน้าหาย ถูกถอนไปแล้วและต้องการใส่ฟัน ทา […]

rpd

ฟันปลอมถอดได้ที่ฟันหาย ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของขากรรไกรทั้งด้ […]

rpd

การใส่ฟันปลอม คุณหมอจะทำการตรวจและออกแบบฟันปลอมที่เหมาะ […]

removable partial denture

ฟันหน้าหายไป 1 ซี่ ทางเลือกในการใส่ฟันมีมากมายหลายทาง แ …