อินเลย์/ออนเลย์

dental overlay

คนไข้มาพบทันตแพทย์เนื่องจากมีฟันผุขนาดใหญ่ ไม่มีอาการ เ […]

Dental overlay

คนไข้มาพบทันตแพทย์เนื่องจากมีฟันผุขนาดใหญ่ ไม่มีอาการ เ […]

Root canal treated restoration

ฟันหลังที่ผ่านการรักษารากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรได้รับกา […]

overlay

โอเวอร์เลย์คืออะไร? โอเวอร์เลย์ ให้อธิบายง่ายๆก็คือครอบ […]