งานศัลยกรรมในช่องปาก

upper impaction tooth

ฟันคุด คือ อะไร? เมื่อไรจึงจะเรียกว่าเป็นฟันคุด? ฟันคุด …