อุดฟัน

gingivectomy before filling

รากฟัน ก็เกิดฟันผุได้นะ! ฟันที่ซ้อนเกหรือฟันล้ม มักเป็น […]

spacing teeth

ฟันห่าง ฟันเคลื่อนหลังจัดฟันแล้วไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ คนไ […]

ฟันห่าง ฟันเคลื่อนหลังจัดฟันแล้วไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ คนไ […]

ฟันหน้าที่ผุใหญ่ เป็นรู สามารถบูรณะให้กลับมาสวยเหมือนเด […]

รู้ไหมว่า ฟันผุไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นรู ฟันที่ดูเหมือนปก […]