วีเนียร์

ตะวันฉาน

การบูรณะฟันหน้าที่แตกหักด้วยวีเนียร์ จะทำให้ความสวยงามข […]